JuletrŠer

De smukkeste forgyldte Juletræer, 

lavet efter H.C.Andersens originale papirklip og eventyret om

Grantræet, 1844.


I en anmeldelse i Berlingske Tidende d. 23. december 1844 skriver anmelderen: 

"Til de forskjellige literaire Nyheder, som denne Juul har bragt Barnet, have vi endnu at tilføie een, der vil blive modtagen med megen Glæde,

nemlig: Nye Eventyr af H. C. Andersen, anden Samling; Grantræet og Sneedronningen.

Andersens Eventyr have både her og i Udlandet vundet en saadan Anerkjendelse, at det vilde være overflødigt at sige synderligt

til deres Roes. Begge disse Eventyr besidde de øvriges smukke Egenskaber, barnlig Naivitet og Lune."

 


{{amount}}